Galanda Mikuláš

Biografia

Narodil sa 4. 5. 1895 v Malej Vieske (pri Turčianskych Tepliciach), zomrel 5. 6. 1938 v Bratislave. V rokoch 1914 – 1916 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. Raksányi), ktorú nedokončil. V roku 1916 sa vrátil do Turčianskych Teplíc, kde pracoval ako pomocný úradník na notárskom úrade. V roku 1922 začal študovať na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (prof. Brunner), v roku 1923 však prestúpil na Akadémiu výtvarných umení v Prahe (prof. Brömse a prof. Thiele), ktorú ukončil v roku 1927. V roku 1929 sa presťahoval do Bratislavy, kde mal, až do roku 1932, spoločný ateliér s Ľ. Fullom. Od roku 1930 učil na avantgardnej Škole umeleckých remesiel v Bratislave. V rokoch 1930 vydal, spolu s Fullom, prvé dve čísla Súkromných listov Fullu a Galandu, akýsi manifest ich vnímania moderného maliarstva na Slovensku. V roku 1932 vydali ďalšie dvojčíslo.

Tvorba

Mikuláš Galanda je považovaný za excelentného kresliara, grafika a maliara, ktorý najmä svojou tvorbou v 30-tych rokoch 20. storočia formuloval budúci vývoj moderného slovenského výtvarného umenia. V 20-tych rokoch, počas štúdií na Akadémii výtvarných umení v Prahe, sa sústreďoval na grafickú tvorbu so sociálnou tematikou. V druhej polovici 20-tych rokov, pod vplyvom maľby Tvrdošijných (Čapek, Kremlička, Zrzavý), prešiel Mikuláš Galanda k neokubistickej štylizácii, plynulej oblej línii a modelácii tvarov. Okolo roku 1930 nasledovala Galandova krátka surrealizujúca epizóda. V 30-tych rokoch Galanda pokračoval v rozvíjaní kubizujúcej syntézy. Lyrizujúca línia vyvrcholila ružovým obdobím s témou materstva (vzťah matky a dieťaťa), aktmi a zobrazením ženy pri toalete. Jeho monochrómne ladenie obrazu zdôrazňovalo objemové pôsobenie figúr zaoblených obrysov. V 30-tych rokoch však Galanda tvoril aj diela, ktoré, naopak, využívali hranatú líniu. V nich sa venoval najmä sociálnemu žánru, hľadal výstižnú tvarovú skratku na vyjadrenie témy.

Odoberajte novinky E-Mailom