Mudroch Ján

Biografia

Narodil sa 28. 3. 1909 v Sotinej, zomrel 4. 2. 1968 v Bratislave. V rokoch 1931 – 1937 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. J. Obrovský, prof. W. Nowak). Tu sa ako študent zoznámil s najvýznamnejším predstaviteľmi Generácie 1909 (Majerník, Želibský, Bauernfreund, Nemes, Nevan, Matejka, Hoffstädter) a vytvoril tak „pražskú vetvu“ Generácie 1909. V roku 1937 sa vrátil na Slovensko, najskôr do Šurian a v roku 1938 do Bratislavy. Vyučoval na Škole umeleckých remesiel a stal sa členom Umeleckej besedy v Prahe. Od roku 1939 začal pôsobiť ako pedagóg na Oddelení kreslenia Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. V roku 1941 však pre svoje protifašistické názory prestal pôsobiť ako pedagóg a bol vylúčený zo Spolku slovenských výtvarných umelcov. Počas vojny bol často umelecky i ľudsky kritizovaný za svoje jasne sformulované protivojnové názory. V roku 1946 bol vymenovaný za profesora na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT a neskôr Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity. V roku 1950 bol vymenovaný za rektora novovzniknutej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Naplno sa venoval tejto funkcii a v tomto období takmer prestal maľovať. Neskôr pôsobil na tejto škole ako uznávaný a obľúbený pedagóg.

Tvorba

Ján Mudroch patrí k najvýznamnejším výtvarníkom slovenskej moderny z tzv. Generácie 1909, ktorý sa prejavoval ako poetický maliar a neobyčajne nadaný kolorista. Často je označovaný za programového „predmetného“ maliara, ktorý vo svojich obrazoch dokáže vytvoriť súzvuk predmetu, figúry a priestoru a zároveň originálnym spôsobom spojiť racionálnu a spontánnu zložku kresby alebo maľby. Svojou angažovanou organizátorskou prácou významnou mierou prispel k založeniu Slovenskej národnej galérie a Vysokej školy výtvarných umení. Dlhodobo sa podieľal aj na pedagogickej výchove nasledujúcich generácií slovenských výtvarníkov. Jeho raná tvorba v období rokov 1931 – 1937, teda ešte v období štúdia, bola spočiatku charakterizovaná kubistickým maliarskym prejavom a sprevádzaná motívmi zátiší a portrétov. Tento výtvarný smer však uzavrel a opustil už okolo roku 1933. V ďalších rokoch využíval vo svojej maľbe prevažne postimpresionistické a expresionistické východiská, motivicky sa venoval najmä kompozíciám ležiacich a sediacich ženských aktov. Obdobie rokov 1938 – 1939 je považované za obdobie Mudrochovej umeleckej explózie. Ako jeden z prvých slovenských výtvarníkov (spolu s C. Majerníkom) reagoval na hrôzy španielskej občianskej vojny. Podobné motívy sa objavujú v jeho tvorbe ešte niekoľko rokov, aj keď skôr v šifrovanej forme. Jeho ženské portréty z tohto obdobia sú namaľované spontánnym rukopisom, zátišia sú zasa charakteristické logickým riešením plochy v kompozícii, predmety a postavy sú často ohraničené silnou čiernou kontúrou. Tá sa stáva podstatnou zložkou jeho maliarskeho prejavu po celý život. V období rokov 1940 – 1945 dominujú v tvorbe J. Mudrocha zátišia s kvetmi, resp. s ovocím, v ktorých využíval silné kontúry. Ďalšími významnými motívmi z tohto obdobia sú akty a portréty maľované rôznymi technikami. Prevládajú pevné a logické vertikálne kompozície. Viaceré jeho diela z tohto obdobia však boli zničené (zásah bomby do ateliéru) alebo stratené. V povojnovom období (1945 – 1950) sa J. Mudroch angažoval najmä ako organizátor výtvarnej scény na Slovensku (SNG, VŠVU) a výrazne obmedzil svoju maliarsku tvorbu. V tomto období stále prevažovali motívy zátiší a ženských portrétov. Začiatkom 50. rokov sa u neho začína prejavovať snaha o optickú vernosť a konkrétny tvar, posúva sa viac k realizmu, a to nielen maliarskym vyjadrením, ale i motívmi (SNP, sovietski vojaci, „ľudia práce“). Zostáva verný aj svojmu obľúbenému motívu kvetinových zátiší, v porovnaní s dovtedajšou tvorbou však boli obohatené o motív vyjadrujúci smútok vo forme symbolických chryzantém. Často premaľovával svoje staršie obrazy. Po svojej samostatnej výstave sa v roku 1956 – spôsobom maliarskeho vyjadrenia i motívmi – vrátil k východiskám svojej tvorby zo začiatku 40. rokov. V úplne záverečnom období svojej tvorby namaľoval veľké olejové akty.

Odoberajte novinky E-Mailom