SEMINÁR: Inovatívna množnosť investície do výtvarného umenia

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. - 20.9.2017 vždy o 18:00 pripravujeme podujatie

INOVATÍVNA MOŽNOSŤ INVESTÍCIE DO VÝTVARNÉHO UMENIA

Seminár bude zameraný na zásadne inovatívnu možnosť investície do výtvarného umenia. Je vhodný pre potenciálnych investorov, ktorí sa výtvarným umením viac alebo menej zaoberajú, ale i tých, ktorí mu vôbec nerozumejú. Seminár je však rovnako vhodný aj pre majiteľov kvalitných výtvarných diel, pretože môžu získať úver na svoje aktívum.

V štandardnej investícii musí investor výtvarné dielo najskôr kúpiť a neskôr predať. Ide o dlhodobú investíciu, v ktorej nie je možné vopred kvantifikovať výnos.

V inovatívnej investícii nemusí investor výtvarné dielo kúpiť. Ide o krátkodobú investíciu vo forme úveru s vopred kvantifikovaným výnosom. Financované výtvarné dielo je záložným inštrumentom dlžníka voči veriteľovi.

V štandardnom investičnom modeli (kúpa/predaj) sa prirodzená nedôvera investora logicky sústreďuje na kupované výtvarné dielo a jeho cenu.

V inovatívnom investičnom modeli (poskytnutie úveru) sa nedôvera investora sústreďuje na celkový systém poskytovania/splácania úverov, nastavenie kritérií a parametrov v systéme, ako aj na inštitúciu, ktorá tento systém inštitucionálne „zastrešuje“. Inovatívna možnosť investície totiž spája tých, ktorí majú o úver záujem, s tými, ktorí úver chcú poskytnúť.

Seminár bude zameraný na vysvetlenie všetkých súvislostí a postupov v poskytnutí/splatení úveru na vybrané výtvarné dielo. Prakticky sa účastníkom seminára predvedie systém výberu výtvarných diel, uzatvárania zmlúv online spôsobom atď. Ide o podrobné vysvetlenie nie v nejakej teoretickej rovine, ale v praktických súvislostiach už fungujúceho systému.

Prihlásiť sa možno vopred, na niektorý z uvedených dní (18.-20.9.2017) e-mailom alebo telefonicky na:

Igor Krejčí: igor.krejci@artbank.sk, 0905 618 491
Roman Krejčí: roman.krejci@artbank.sk, 0905 407 741

SEMINÁR: Inovatívna množnosť investície do výtvarného umenia

Odoberajte novinky E-Mailom