SEMINÁR - INVESTÍCIA DO VÝTVARNÉHO UMENIA: ZA A PROTI #IV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 17.4.-19.4.2018, vždy o 18:00 hod, pripravujeme podujatie

INVESTÍCIA DO VÝTVARNÉHO UMENIA: ZA A PROTI

Prvá časť úvodného slova bude zameraná nie na estetickú, ale na racionálnu časť rozhodovania o kúpe výtvarného diela. Analyzované budú také investičné faktory, akými sú: kúpna cena, výnos, riziko, cenová volatilita, časový horizont, likvidita, podiel v investičnom portfólliu, atď.

V tomto štandardnom modeli investície musí investor výtvarné dielo najskôr kúpiť a neskôr predať. Ide o dlhodobú investíciu, v ktorej nie je možné vopred kvantifikovať výnos.

V druhej časti úvodného slova bude prezentovaný inovatívny investičný produkt, v ktorom financované výtvarné dielo je záložným inštrumentom dlžníka voči veriteľovi.

V inovatívnom modeli investície nemusí investor výtvarné dielo kúpiť.Ide o krátkodobú investíciu vo forme pôžičky s vopred kvantifikovaným výnosom.

V úvodnom slove spojíme skúsenosť ekonóma, zberateľa a galeristu v jednej osobe s praktickými odporúčaniami pre účastníkov seminára.

Prihlásiť sa možno vopred, na niektorý z uvedených dní (17.-19.4.2018), e-mailom alebo telefonicky na:

Igor Krejčí
igor.krejci@artbank.sk, 0905 618 491

Roman Krejčí:
roman.krejci@artbank.sk, 0905 407 741

Pozvánku na podujatie Vám zašleme osobitne. Maximálna účasť v jeden deň je limitovaná veľkosťou priestoru na 15 osôb.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch galérie ART CAPITAL na Námestí SNP 13, 811 06 Bratislava. Vstup do galérie je cez kaviareň ARTCAFE.

SEMINÁR - INVESTÍCIA DO VÝTVARNÉHO UMENIA: ZA A PROTI   #IV

Odoberajte novinky E-Mailom