Seminár - INVESTÍCIA DO VÝTVARNÉHO UMENIA: ZA A PROTI #VI

Seminár - INVESTÍCIA DO VÝTVARNÉHO UMENIA: ZA A PROTI #VI

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňa 10.10.2019 o 18:00 hod, pripravujeme podujatie

INVESTÍCIA DO VÝTVARNÉHO UMENIA: ZA A PROTI

Prvá časť úvodného slova bude zameraná nie na estetickú, ale na racionálnu časť rozhodovania o kúpe výtvarného diela. Analyzované budú také investičné faktory, akými sú: kúpna cena, výnos, riziko, cenová volatilita, časový horizont, likvidita, podiel v investičnom portfólliu, atď.

V tomto štandardnom modeli investície musí investor výtvarné dielo najskôr kúpiť a neskôr predať. Ide o dlhodobú investíciu, v ktorej nie je možné vopred kvantifikovať výnos. 

V druhej časti úvodného slova bude prezentovaný inovatívny investičný produkt, v ktorom financované výtvarné dielo je záložným inštrumentom dlžníka voči veriteľovi.

V inovatívnom modeli investície nemusí investor výtvarné dielo kúpiť. Ide o krátkodobú investíciu vo forme pôžičky s vopred kvantifikovaným výnosom.

V úvodnom slove spojíme skúsenosť ekonóma, zberateľa a galeristu v jednej osobe s praktickými odporúčaniami pre účastníkov seminára.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch galérie  ART CAPITAL na Námestí SNP 13, 811 06 Bratislava. Vstup do galérie je cez kaviareň ARTCAFE. 

Prihlásiť sa možno vopred na e-mailových adresách: igor.krejci@artcapital.sk (+421 905 618 491) roman.krejci@artcapital.sk (+421 905 407 741) uveďťe, prosím, meno, priezvisko a telefonický kontakt.

Podujatie je bezplatné

Odoberajte novinky E-Mailom