Bratislavské konfrontácie

Publikácia Bratislavské konfrontácie je venovaná aktivitám vtedy mladých výtvarníkov, ktorí na začiatku 60-tych rokov 20. storočia vstúpili na slovenskú výtvarnú scénu. Kľúčovými osobnosťami tohto neformálneho združenia boli M. Čunderlík, R. Fila, J. Jankovič, J. Kočiš, E. Ovčáček a M. Urbásek. Na niektorých neverejných a neskôr verejných výstavách sa zúčastnili aj A. Dobošová, M. Haberernová, D. Kočišová, A. Miertušová, P. Manka, A. Rudavský a D. Valocký. Ich výstavy a tvorba - zamerané na nefiguratívne, abstraktné umenie - predstavujú vo vývine slovenského výtvarného umenia jeden z najvýznamnejších zlomov k autentickému výtvarnému prejavu. Tým sa členovia tohto neformálneho združenia zaradili do širšieho stredoeurópskeho výtvarného pohybu v tomto období. Cielom publikácie Bratislavské Konfrontácie je priblížiť, po 50 rokoch od ich prvej výstavy, dobovú tvorbu výtvarníkov tohto zoskupenia, ktorí sa neskôr stali významnými predstaviteľmi slovenského výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia. Výtvarné diela, ktoré vytvorili v 60-tych rokoch sú kunsthistoricky vysoko hodnotené a zberateľsky veľmi žiadané.

Publikácia pozostáva z odborných textov oboch autorov, spolu s dobovými textami a fotografiami, z profilov umelcov a obrazovú prílohu s dielami autorov. Celkovo je v publikácii reprodukovaných okolo 300 výtvarných diel.

Cena: 22,-EUR
knihu je možné objednať na našich e-mailových adresách

Uverejnené 01.12.2010

Odoberajte novinky E-Mailom