Dobeš Milan

Biografia

Narodil sa 29. 7. 1929 v Přerove (Česká republika), žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1951 – 1956 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Čemický, prof. Hoffstädter a prof. Milly). V roku 1958 mal – ako úplne prvý absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – samostatnú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka. V roku 1961 napísal svoj prvý umelecký manifest o Svetle a pohybe. V roku 1965 mal v Galérii Cypriána Majerníka prvú kinetickú výstavu na území bývalého Československa a v tom istom roku mal samostatnú výstavu v Prahe, ktorou sa dostal do medzinárodného povedomia. V roku 1971 absolvoval s Americkým dychovým orchestrom turné po USA, v ktorom sa mu podarilo spojiť vizuálno-kinetické zložky výtvarného umenia so zvukom (hudbou). V roku 1988 napísal svoj druhý umelecký manifest o Dynamickom konštruktivizme. V roku 2001 bolo otvorené Múzeum Milana Dobeša v Bratislave.

Tvorba

Milan Dobeš je považovaný za pioniera konštruktívneho, geometrického a svetelno-kinetického výtvarného umenia v bývalom Československu, ktorý si svojou tvorbou vytvoril medzinárodné renomé na úrovni najvýznamnejších svetových autorov v tomto umeleckom programe. Za základnú charakteristiku Dobešovej tvorby možno považovať jeho schopnosť aktivovať interakciu dielo – divák, v ktorom dielo nepôsobí na diváka staticky, ale práve naopak, pôsobí na neho dynamicky, napr. zmenou svojej štruktúry a celkového vizuálneho prejavu. M. Dobeš rozpracoval počas svojej celoživotnej tvorby dva základné typy vizuálneho stvárnenia pohybu – pasívny, pri ktorom je samotné dielo statické a zdanie pohybu je vytvorené len ilúziou pri zmene uhla pohľadu diváka a aktívny, pri ktorom sám pohyb je súčasťou vytvoreného diela. Pasívnu zložku svojej tvorby začal realizovať sériou malieb, štrukturálnych reliéfov a koláží s názvom Centrálna príťažlivosť (od roku 1961), aktívnu zložku zasa sériou objektov Pulzujúci rytmus, približne z toho istého obdobia. M. Dobeš inovatívnym spôsobom vytvoril rôzne typy kinetických objektov (so statickým i mobilným svetelným zdrojom), viaceré série svetelných, reflexných a optických reliéfov a taktiež kinetické objekty, ktoré nazýval Pulzujúci rytmus, Pohyb svetla, Pohyb priestoru, Svetelno-optický objekt, Svetelno-kinetický objekt atď. Približne od polovice 80-tych rokov až po súčasnosť významnou zložkou jeho tvorby sa stávajú práce na papieri – kresby, grafiky (serigrafie), koláže a maľba. Najmä v grafike M. Dobeš vytvára novú vizuálnu dynamiku, založenú na centrálnej kompozícii a rotovaní rôznych kruhových segmentov, využívajúc princíp kombinatoriky.

Odoberajte novinky E-Mailom