Tóth Dezider

Biografia

Narodil sa 13. 3. 1947 vo Výčapoch – Opatovciach, žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1966 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka). V 70. rokoch 20. storočia bol účastníkom a organizátorom aktivít neoficiálnej výtvarnej scény. Od roku 1991 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1997, oficiálnym notárskym zápisom, zmenil svoje občianske meno Dezider Tóth na Monogramista T.D. a od tohto času tvorí a vystavuje ako Monogramista T.D. Je členom výtvarnej skupiny A – R.

Tvorba

Dezider Tóth (Monogramista T.D.) patrí k výrazným osobnostiam slovenského výtvarného umenia záverečného obdobia druhej polovice 20. storočia. Je autorom, ktorý programovo prekračuje hranice výtvarných žánrov a médií. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii, grafike a grafickému dizajnu, fotografii, akčnému a konceptuálnemu umeniu, tvorbe inštalácii a objektov, atď. Je autorom a spoluautorom niekoľkých knižných publikácií. Ktorákoľvek časť všestrannej tvorby D. Tótha ( Monogramistu T.D.) má bytostne konceptuálny základ, je svieža a nápaditá, vyjadrujúca mnohoznačnosť obsahov, vizuálnu poetiku, autorsky originálny a hlboký zmysel pre hru, či recesiu.

Najmä raná tvorba D. Tótha (Monogramistu T.D.), vychádzajúc z pop-artu, a reagujúc na podnety z bežného života, vyznačuje sa zmyslom pre „poéziu každodennosti“, snahou o syntézu života a umenia. Originálnym spôsobom interpretoval nájdený, či odhodený predmet (ready-made), a rozohral tak vlastnú výtvarnú hru, čo výtvarná kritička Z. Rusinová nazvala ako „odpatetizovaná poetika civilizmu“. Jednou z významných tém D. Tótha (Monogramistu T.D.) je ekológia a integrovanie prírodných procesov do výtvarného diela. Zaoberá sa zachytením procesu, záznamom priestoru, času a zvuku výtvarnými prostriedkami. V 70. a 80. rokoch 20. storočia organizoval a zúčastnil sa viacero akcií v prírode, ale aj v privátnom prostredí, ktoré umelecky zaznamenával a dokumentoval na fotografiách. V maliarskej časti svojej tvorby D. Tóth (Monogramista T.D.) programovo uplatňuje minimalistické východiská nielen v motívoch, ale aj úplnou farebnou redukciou, založenou najmä na využívaní a kombinácii čiernej a bielej farby. Azda najvýznamnejšiu úlohu v jeho tvorbe však zohráva slovo, text, komentár, či popis skutočnosti. Práve nápaditá práca s textom, vizuálna poézia, je pre tohto autora úplne typická.

Odoberajte novinky E-Mailom