Publikácie a katalógy

Jozef Jankovič - Plynutie času

Uverejnené: 03.09.2016

Jozef Jankovič sa narodil v Bratislave a strávil tu celý svoj život. V rámci svojho mesta býval postupne na jedenástich rôznych miestach. Poznám sa s ním viac ako tridsať rokov a pri príprave tejto publikácie k jeho výstave v Galérii mesta Bratislavy sme sa zhodli na tom, že v úvod...

AŠOT HAAS - MARTIN SEDLÁK: ZA HRANICAMI GEOMETRIE

Uverejnené: 17.05.2016

Ašot HAAS (1981) študoval v rokoch 2000 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia prešiel viacerými ateliérmi (dizajn, sklo, socha, objekt, inštalácia), kde získal skúsenosti v technológii jednotlivých výtvarných odvetví. Súčasne tým aj pot...

KOLOMAN SOKOL: Z RODINNÉHO ALBUMU

Uverejnené: 01.03.2016

Tvorba Kolomana Sokola zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj slovenského výtvarného umenia. Už počas štúdia na pražskej Akadémii výtvarných umení sa prejavil jeho mimoriadny kresliarsky talent, odozvu si nachádzali jeho silné, predovšetkým sociálne orientované grafické listy. Jeh...

STANO FILKO - BIELA ONTOLOGIA TRANSCENDENCIA METAFYZIKA

Uverejnené: 27.10.2015

Stano Filko [SF] patrí ku generácii slovenskej neoavantgardy 60. rokov, do ktorej patria umelci, ktorí sa zaoberali performanciou života ako Peter Bartoš, Július Koller, alebo Alex Mlynárčik. Práve s Mlynárčikom Filko spolupracoval na projekte manifestu a readymade-eventu happsoc. Ten vzn...

JOZEF JANKOVIČ - KRESBY/SOCHY

Uverejnené: 15.10.2015

Kresby Jozefa Jankoviča sú archívom dôležitých výtvarných nápadov. Prevažne sochárskych, ale ich autor tie nápady inšpirujúco rozvíja aj v médiách grafiky a maľby. Predovšetkým však sú kresby Jozefa Jankoviča výtvarnými artefaktami s ambíciou, ale aj potenciou rozvíjať umelecký projekt.

Z uvedené...

RUDOLF UHER - SOCHY: ZNÁME - NEZNÁME

Uverejnené: 26.05.2015

Tvorba Rudolfa Uhra bola od začiatku spojená so základnými danosťami určujúcimi existenciu človeka – s formami prírody – zemou, kameňom, drevom, vodou a s jej vnútornými silami. Tie sa stali v jednotlivých obdobiach tvorby prevládajúcim materiálom jeho sochárskeho záujmu. Nad v...

STANO FILKO - 4.DIMENZIA KOZMOLÓGIA MODRÁ ČAKRA

Uverejnené: 13.11.2014

Rozsiahle dielo medzinárodne renomovaného konceptuálneho umelca Stana Filka (*1937, Veľká Hradná) je dnes známe, interpretované i výstavne prezentované predovšetkým v troch ideových okruhoch. Tieto segmenty jeho tvorby sú de facto totožné so základnou či východiskovou trojicou s...

STANO FILKO - '80 in N.Y.C. Paintings & Objects

Uverejnené: 13.06.2014

Azda ani nemáme v dejinách umenia na Slovensku prípad, kedy by bolo tak závažné dielo, akým je dielo Stana Filka, tak nedostatočne spracované a interpretované. Pozornosť sa venuje hlavne krajným bodom Filkovej umeleckej dráhy, teda 60. rokom a obdobiu okolo a po roku 2000, keď sa...

Hranice geometrie

Uverejnené: 01.12.2010

Publikácia v úvodnej časti obsahuje výklad a prehľad geometrický a konštruktívnych tendencií v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť. V druhej „obrazovej“ časti publikácie sú obsiahnuté profily a reprodukované diela 42 výtvarníkov, sochárov a sklárov, ktorí...

Bratislavské konfrontácie

Uverejnené: 01.12.2010

Publikácia Bratislavské konfrontácie je venovaná aktivitám vtedy mladých výtvarníkov, ktorí na začiatku 60-tych rokov 20. storočia vstúpili na slovenskú výtvarnú scénu. Kľúčovými osobnosťami tohto neformálneho združenia boli M. Čunderlík, R. Fila, J. Jankovič, J. Kočiš, E...